Vanaf heden is Facturis officieel onderdeel van de Rabobank


Vanaf heden is Facturis officieel onderdeel van Rabobank Nederland. En daar zijn we maar wat trots op. De uitdaging voor elk bedrijf volgens Rabobank: een order snel omzetten in geld op de bankrekening. Dat begint bij het goed beheersen van factuurstromen en betalingen door klanten. Met de diensten van Facturis helpt Rabobank bedrijven in Nederland om hun kasstroom beter onder controle te krijgen.

Minder rompslomp, betere kasstroom

De uitdaging voor elk bedrijf: een order snel omzetten in geld op de bankrekening. Dat begint bij het goed beheersen van factuurstromen en betalingen door klanten. Met factuurdiensten helpt de Rabobank bedrijven in Nederland om hun kasstroom beter onder controle te krijgen.

Factuurdiensten voor zakelijke klanten

‘Voor een bedrijf is het de kunst om een order zo snel mogelijk om te zetten in cash.’ Aan het woord is Marco Bosma, bij de Rabobank in Nederland verantwoordelijk voor het zakelijk betalingsverkeer. Hij ziet een bedrijf als een soort kringloop: een ondernemer krijgt een bestelling, maakt kosten om die order te leveren (personeel, grondstoffen, energie) en moet ervoor zorgen dat de klant die kosten zo snel mogelijk betaalt. Die betaling geeft het bedrijf financiële ruimte om weer nieuwe bestellingen uit te leveren.

Een euro per factuur

Zo gezegd, zo gedaan, zou je denken. Maar de werkelijkheid is anders. Facturen bezorgen ondernemers flinke hoofdbrekens. Bijvoorbeeld: wat mag de kostprijs van een rekening zijn, als je alle tijd en kosten meerekent? Bosma geeft aan dat een factuur aanmaken en digitaal versturen niet meer dan een euro mag kosten en een papieren nota niet meer dan drie euro. In werkelijkheid liggen de kosten vaak hoger, zo weet Bosma. Dat tikt aan voor bedrijven die Bosma ‘5000+’ noemt, bedrijven die jaarlijks meer dan vijfduizend facturen de deur uit doen.

Administratieve stoorzenders

Kleine bedrijven en zzp’ers hebben minder last van de prijs per factuur. Zij zuchten vooral bij de tijd die ze kwijt zijn aan het maken, versturen en beheren van rekeningen. Deze ondernemers zien administratieve klussen als stoorzenders die hen afhouden van het ‘echte ondernemen’.

Geld eerder binnen krijgen

Een ander vraagstuk dient zich aan als de factuur eenmaal de deur uit is. Bosma: ‘Dan is het de afweging voor een ondernemer: heb ik de kracht, de wil en de tijd om actief op debiteuren te jagen? Als ik er energie in steek, lukt het me dan om ervoor te zorgen dat rekeningen gemiddeld geen 45 dagen open staan, maar 30? Wat is mij dat waard als ondernemer?’

Als ik er energie in steek, lukt het me dan om ervoor te zorgen dat rekeningen gemiddeld geen 45 dagen open staan, maar 30? Wat is mij dat waard als ondernemer?

Marco Bosma

bij de Rabobank in Nederland verantwoordelijk voor het zakelijk betalingsverkeer.

‘Klanten vroegen ons om oplossingen voor deze vraagstukken’, zegt Bosma. Niet verwonderlijk; de Rabobank is in Nederland een van de belangrijkste aanbieders van zakelijk betalingsverkeer. Miljoenen zakelijke betalingen lopen via de Rabosystemen. Een ander aanknopingspunt: de Rabobank is een belangrijke financier van bedrijven. Het werkkapitaal dat bedrijven nodig hebben voor voorraden en uitstaande rekeningen, komt dus regelmatig ter sprake als klanten met de Rabobank praten over investeringen of groei van hun bedrijf.

Van iDeal tot papieren envelop
Vanaf het najaar van 2015 kan de Rabobank zakelijke klanten ontzorgen op het gebied van facturen. De Rabobank werkt daarvoor samen met partners. Ze biedt de factuurdiensten aan onder de naam ‘Facturis’.

De basis-factuurdienst is een online pakket voor het ontvangen, aanmaken, versturen en beheren van facturen. Dat kunnen rekeningen zijn van of voor andere Facturis-gebruikers, maar ook e-mail- facturen met een iDeal-betaalknop of facturen in een papieren envelop. De ondernemer kan via een dashboard volgen wat de status van de facturen is. Het Facturis-systeem is gekoppeld aan het boekhoudpakket en aan Rabobank Internetbankieren. Facturis zal samen met partners incasso-achtige service bieden om rekeningen daadwerkelijk betaald te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven in de nabije toekomst uitstaande rekeningen als onderpand inzetten voor financiering van hun werkkapitaal. Dat is voor hen goedkoper dan financiering zonder onderpand.

Goed voor de relatie
De verbreding van de dienstverlening is goed voor de relatie tussen klant en bank, vindt Bosma: ‘We geven de klant beter inzicht in hoe hij ervoor staat. Zo kan hij een betere prognose van zijn kasstroom maken. Wij als bank krijgen meer inzicht in de dagelijkse uitdagingen van de klant.’

Big Brother?
Maar gaat de klant niet het idee krijgen dat de bank als een soort Big Brother z’n complete financiële huishouding kan volgen? Bosma begrijpt de vraag: ‘Bankieren gaat om vertrouwen. De Rabobank wil financieel partner, adviseur en regisseur zijn voor de klant. Het delen van informatie en visie hoort daarbij. Dat kan alleen op basis van vertrouwen, dat wij steeds moeten waarmaken. Het allerbelangrijkste is dat de klant ervaart dat wij er met die gegevens aan bijdragen dat hij met minder inspanning zijn kasstroom beter onder controle heeft.’

Klik hier voor het Rabobank artikel